На 21 октомври 1931 год. училище „Васил Левски” отваря врати за ученици от І до ІV отделение. През І учебна година в него са се обучавали 226 ученика в 6 паралелки.

Първи учители са: Цанка Танчева, Георги Вълов, Борис Марински, Цано Киров Бачийски, Ваца Банкова и Никола Бачийски, който е назначен за главен учител.

Сградата е едноетажна.

Първата сграда на училището

През 1939 год. се построява ІІ етаж и училището става основно от І до VІІ клас.

За директор е назначен Любомир Георгиев от София. След 1944 год. директори на училището са последователно: Петър Бешков, Иван Ангелов Дедински, Иван Изворски. От 1949 год. до 1962 год. директори са Рашо Цветков /тогава се прави и първата оранжерия в училището/ и Йондо Кръстев. През 1962 год. директор е Иван Бебов – построени са помещение за гориво и ученическа столова. От 1964 год. директор е Йордан Пешев. Открива се VІІІ клас. Ограден е дворът на училището. Построена е работилница и чешма, асфалтира се спортната площадка. Откриват се първите занимални за начален и прогимназиален курс. От учебната 1976/1977 год. директор е Петрана Берковска. През 1980/1981 год. се честват 50 години от създаването на училището.

На 12 май 1982 год. при пожар изгаря покривната конструкция на сградата. Две години учебните занятия се водят в ТСС „Стефан Цанов”.

На 20.Х.1984 год. училище „Васил Левски” отново отваря врати за своите възпитаници. Старите печки на твърдо гориво са заменени от парно отопление. Поставен е мрамор в коридорите. Училището разполага с голям физкултурен салон за провеждане на учебните занятия. През 2006 год. той е модернизиран. Поставена му е нова дограма. Снабден е с нови гимнастически уреди тренажор и лежанка. В 85-годишната си история училището има високи спортни постижения: футболният отбор става областен първенец през 1998 година, а на републикански турнир под шефството на „Данон” заема ІV място. Ученици от училището са комплексен първенец по лека атлетика и спортни игри / хандбал, волейбол, баскетбол и футбол/ Гръбнакът на лекоатлетическия клуб в града се състои в по-голямата си част от ученици от ОУ "Васил Левски" или бивши негови възпитаници.

През 1992/1993 год. след пенсионирането на Петрана Берковска за директор е назначена Малинка Цалова, 1993/1994 година директор е Галя Йорданова,а от учебната 1994/1995 година като директор чрез конкурс е назначен Тихомир Хиновски. В момента директор е Таня Цуцуманова.

През 2005 год. училището е газицифирано. Изграден е компютърен кабинет, който е снабден с 10 компютъра и има връзка с Интернет. Голяма част от учениците от училището кандидатстват след VІІ клас в елитни училища в цялата страна и показват високи резултати.

Завършилите осми клас продължават образованието си в гимназии в града и извън него.