Администрация

  • Анатоли Велков - главен счетоводитeл
  • Павлинка Яцина - З А С
  • Хелда Табашка - секретар 

Помощен персонал

  • Анелия Манева - чистач
  • Цветана Староселска -  чистач
  • Валентин Орлов - огняр
  • Вени Влахов - портиер
  • Наташа Цанковска - домакин
  • Анастасия Дамяновска - готвач